RSS

Conferència Neus Sanmartí

divendres, 11 de març del 2011

"L'avaluació té la funció importat d'aprendre" diu Neus Sanmartí ahir per començar la seva conferència, i amb això, només començar a parlar ja ens enganxa a tot l'auditori. I no ens va defraudar: com més entrava en el tema, més aspectes crítics anava tocant i més idees ens deixava per anar reflexionant.

Hauríem d'actuar des de ben aviat després de sentir-la: és hora de donar veu a l'alumnat en el procés d'avaluació perquè pugui arribar a ser una persona que aprén autònomament al llarg de la vida. L'avaluació que ens hem de plantejar és la que és vertaderament formadora perquè l'alumnat s'autovalua, reflexiona sobre el procés d'aprenentatge i pren decisions al respecte per planificar una nova passa i un nou repte a assolir.

El repte no és fàcil però per això, quan abans comencem, més oportunitats tendrem d'assolir-ho.