RSS

Igualtat de drets de totes les llengües de l'Estat

dimarts, 18 de desembre del 2012


Demà dimecres 19 de desembre hi ha una convocatòria en defensa de totes les llengües de l'estat.  Aquesta nova convocatòria es fa sota un manifest conjunt entre entitats com Stei, FAPA, Assemblea de Mestres i Professors en català de les Illes Balears, ANPE, Institut d'Estudis Eivissencs entres altres, i al qual l'APREP s'hi adhereix. El manifest és el següent:


Per la igualtat de drets de totes les llengües de l’estat

Les entitats que ens reunim avui demanam que es respectin les competències autonòmiques en matèria d’educació i el manteniment d’un model educatiu propi que és el que recull la riquesa de la diversitat cultural, patrimonial i lingüística de cada un dels territoris.

Donam suport al model d’immersió lingüística que han posat en pràctica les escoles dels territoris amb llengua pròpia, i també el seu manteniment com a llengua vehicular a l’ensenyament. Aquesta ha estat una pràctica pedagògica avalada pels organismes internacionals, que garanteix que els alumnes, en acabar la seva escolarització obligatòria, tendran una bona competència comunicativa i lingüística en les dues llengües oficials.

El castellà l’aprenen tots els alumnes escolaritzats de l’estat. Tots els informes han posat de manifest que en aquests llocs on es fa immersió lingüística els resultats en l’assoliment de la competència comunicativa en castellà fins i tot són millors que a d’altres indrets de l’estat espanyol.

Reivindicam la igualtat de drets de totes les llengües de l’estat i donam suport a la immersió lingüística i al manteniment de les llengües pròpies com a llengües vehiculars de l’ensenyament, com a garantia de l’aprenentatge de les llengües oficials de l’estat.

Per la riquesa de la diversitat, per una concepció de l’ensenyament i l’aprenentatge oberta a les llengües i a les cultures de l’estat, no a la LOMCE.


ENLLAÇATS PER LA LLENGUA: ARA MÉS QUE MAI!