RSS

Conferència de Núria Alart

dissabte, 19 de febrer del 2011

De Binet a Gardner, de la intel·ligència única i invariable a les intel·ligències múltiples... i l'escola encara només fomenta, quasi exclusivament, la intel·ligència lingüística i matemàtica?

La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner ens ajuda a comprendre la diversitat de maneres d'aprendre, i les TIC al servei d'aquest marc teòric es converteixen en l'eina fonamental que ens permetrà respondre, eficaçament i creativa, a la diversitat del nostre alumnat.

I per aprener-ne un poc més, mirau la presentació de la nostra ponent, Núria Alart, en la qual trobareu nombrosos enllaços on poder aprofundir.